adres siedziby

Kieleckie Dni Biznesu
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Świętokrzyska 21
25-408 Kielce

kdb.kielce@gmail.com
info@kieleckiednibiznesu.info

zespół projektu

Kierownik Projektu
Wiktoria Bielecka
wikt.bielecka@gmail.com
577 841 951

Z-ca Kierownika Projektu
Michał Kubicz
mkubiczkdb@gmail.com
501 689 250

Przewodniczący Konferencji
Magdalena Wasik
magdawasik95@gmail.com
501 295 781

Przewodniczący Konferencji
Marta Wielgus
martawielgus5@wp.pl
726 288 519